၇၆ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း

10 months 2 weeks ago
3,343 Hits

အခု ဆိုင္ခြဲသစ္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕   ျပင္ပမွာ    ဖြင္႔လွစ္တဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တတိယေျမာက္ေစ်းကြက္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု KFC Myanmar ၏ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. JR Ching က ေျပာသည္။

Subscribe to ၇၆ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း