၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ

2 months 2 weeks ago
10,423 Hits

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ANP ဒုဥကၠဌ ဖတ္ၾကားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား ကုိယ္စားျပဳမိန္႔ခြန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္းႏွ...

Subscribe to ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ