၂၁ ရာစုပင္လံု

2 months 1 week ago
2,635 Hits

“ဒီ (NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္)အဖြဲ႕အစည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစိုးရပိုင္း၊ တပ္မေတာ္ပိုင္းနဲ႕ သီးျခားေတြ႕ဆုံမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Subscribe to ၂၁ ရာစုပင္လံု