၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

1 week 2 days ago
951 Hits

" ဒီေနရာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ လမ္းဆံုလမ္းဂြႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္ကိုထားျခင္းအား ျဖင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြဟာ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳ...

Subscribe to ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း