ျမန္မာ႔စီးပြားေရး

5 months 2 weeks ago
5,450 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး တိုးတက္မႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ႔အဖြဲ႕စည္းမ်ား တိုးတက္ျမွင့္တင္ေရးပညာရွင္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ဥကၠ႒   ေဒါက္တာေအာင္ရဲေဇာ္က ေျပာသည္။

Subscribe to ျမန္မာ႔စီးပြားေရး