ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ

2 months 1 week ago
3,746 Hits

“ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထက္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံကို တင္ပို႔မႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၄၂သန္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ...

Subscribe to ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ