ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

1 week 5 hours ago
561 Hits

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီတစ္ႀကိမ္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္က ထုတ္တ့ဲ သတင္းစာတစ္ေစာင္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ်င္ တယ္လုိ႔ အဲလုိ ဆႏၵေတြကုိ ေျပာၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အလုိေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရား နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ...

Subscribe to ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ