ျမန္မာႏိုင္ငံ

1 month 2 weeks ago
3,776 Hits

“၃၁ ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း ေရလႊမ္းတဲ႔ဧကေပါင္း ၁၃ သိန္း၊ ျပန္ေပၚတာက ၁၂ သိန္းခြဲ၊ပ်က္ဆီးတာက ၆ သိန္းေလာက္ရွိတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

Subscribe to ျမန္မာႏိုင္ငံ