ျမန္မာႏိုင္ငံ

2 weeks 3 days ago
3,042 Hits

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ႔သည့္ လယ္/ ယာ ဧကမ်ား၏ စရင္းကိုစုစည္းလွ်က္ရွိၿပီး ကူညီေပးႏိုင္ရန္ လည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ျမန္မာႏိုင္ငံ