ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြျဖိဳးေရး ဘဏ္

4 months 1 week ago
2,541 Hits

”ဥပေဒအတိုင္း တိတိက်က် အေရးမယူတာ၊  ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုနင္းျပီးေတာ့ လက္တစ္လုံးၾကား ဥပေဒ ေဖာက္လာတယ္။  ေၾကြးက်န္ေတာ့ဘာလုပ္မလဲ။  မလုပ္ေတာ့ မဆပ္ဘူးေပါ့။

Subscribe to ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြျဖိဳးေရး ဘဏ္