ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြျဖိဳးေရး ဘဏ္

5 days 4 hours ago
2,206 Hits

”ဥပေဒအတိုင္း တိတိက်က် အေရးမယူတာ၊  ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုနင္းျပီးေတာ့ လက္တစ္လုံးၾကား ဥပေဒ ေဖာက္လာတယ္။  ေၾကြးက်န္ေတာ့ဘာလုပ္မလဲ။  မလုပ္ေတာ့ မဆပ္ဘူးေပါ့။

Subscribe to ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြျဖိဳးေရး ဘဏ္