ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း

4 days 17 hours ago
1 Hit

“ လက္ရွိၾကားရက္ေတြမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထရိန္နင္အတြက္ျပင္ေပးထားတယ္။ အေကာင္းဆံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ အသင္းႀကီးျဖစ္တဲ႔အတြက္ ကြင္းႀကီးမွာျပင္ဆင္ေပးထားပါတယ္” လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳ...

Subscribe to ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း