ျမန္မာအသင္း

10 months 2 weeks ago
10,414 Hits

ျမန္မာအသင္းမွာ ၂၀၁၉အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲေလးပြဲေျမာက္ပြဲစဥ္အျဖစ္ အိႏၵိယအသင္းႏွင္႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ရက္တြင္ အေဝးကြင္းပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျမန္မာအသင္း