ျမန္မာလက္ေရြးစင္အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ဂတ္ဇီဆီ

3 months 6 days ago
4,703 Hits

ျမန္မာအသင္းသည္ ကာဂ်စၥတန္ႏွင့္ အေ၀းကြင္းပဲြ ကစားၿပီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မကာအုိ အသင္းႏွင့္ အုပ္စုေနာက္ဆံုးပဲြစဥ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျမန္မာလက္ေရြးစင္အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ဂတ္ဇီဆီ