ျမန္မာလက္ေရြးစင္အသင္း

6 months 1 week ago
4,864 Hits

ျမန္မာအသင္းသည္ ကာဂ်စၥတန္ႏွင့္ အေ၀းကြင္းပဲြ ကစားၿပီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မကာအုိ အသင္းႏွင့္ အုပ္စုေနာက္ဆံုးပဲြစဥ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျမန္မာလက္ေရြးစင္အသင္း