ျဖဴျဖဴေထြး

3 months 2 weeks ago
36,538 Hits

မွန္တယ္ေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ေတာ့ မွန္တယ္ေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေဖ့ဘုတ္ႀကီးပဲ အားကိုးၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ လုိက္လို႔ မရဘူးေလ။

Subscribe to ျဖဴျဖဴေထြး