ျပည္ၿမိဳ႕

11 months 3 weeks ago
2,363 Hits

ဓါတ္လုိက္ေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး  ျပည္ျမိဳ႔မရဲစခန္းတြင္ ေသမွဳေသခင္းအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၇ ေရးဖြင့္ကာ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ျပည္ၿမိဳ႕