ေသနတ္ပစ္သတ္မႈ

2 weeks 3 days ago
7,063 Hits

ေသနတ္သမားတို႔က  ျငင္းခံုေျပာဆိုမႈ မ်ားစြာမျပဳလုပ္ဘဲအိမ္ရွင္ကုိေသြးေအးေအးပစ္ခတ္သြားသည္ဟုတစ္ဦးတည္းေသာမ်က္ျမင္သက္ေသကေျပာသည္

Subscribe to ေသနတ္ပစ္သတ္မႈ