ေရြးေကာက္ပြဲ

1 month 1 week ago
1 Hit

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနေသာ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) အား ၎အေနျဖင့္ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ဇူလုိင္ (၄) ရက္ေန႔တြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ျ...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပြဲ