ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အဦ

6 days 12 hours ago
2,888 Hits

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္၀မွ ပင္လယ္ဘက္သို႔ ေရမိုင္ ၂၀ခန္႔အကြာတြင္ ေရေၾကာင္းျပယာဥ္ (Pilot Vessel)ကို ေရေၾကာင္းျပစခန္း (Pilot Station) အျဖစ္ ေက်ာက္ခ်ထားသည္။

Subscribe to ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အဦ