ေရေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့

2 months 5 days ago
950 Hits

“ တစ္မိသားစုကို ေငြတစ္ေသာင္းနဲ႔ေပါ့ေနာ္ ေျပာင္းေရႊ႕တဲ႔ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို လာေပးသြားတာ “ ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေတးက ေျပာသည္။

Subscribe to ေရေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့