ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္း

“အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဓိက မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးတာကေတာ့ ေရပူကေန ဖမ္းမိလာတဲ့ စားသံုးရန္ မသင့္ေတာ္တဲ့အစားအစာေတြ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကေလးေတြ စားဖို႔မသင့္တဲ့ အစားအစာေတြ၊ အခ်ုိရည္ေတြ ဘီယာေတြလည္း ပါတယ္”

Subscribe to ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္း