ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရွ႕တန္းအမွတ္(၄) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္၊ ည ၁ဝ နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္တြင္ လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္စဥ္ အဆုိပါ ဆိပ္ကမ္းမွ ေလွတစ္စီးအား စစ္ေဆးရာမွ ပိုင္ရွင္မဲ့...

Subscribe to ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္