ေဘးၾကားေပၚဆန္းေမႊး

7 months 4 weeks ago
4,542 Hits

ပန္သစၥာဆန္ပြဲရုံပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ေအာင္က"ေဘးၾကားက တက္ေနတယ္။ တရုတ္ျပည္ပို႔ရတယ္။ ဒီမွာ စားတာကလည္းမ်ားတယ္"ဟုေျပာသည္။

Subscribe to ေဘးၾကားေပၚဆန္းေမႊး