ေဘာလုံးပြဲႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

1 year 4 months ago
3,845 Hits

၄င္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္းအမွတ္ ေဘာလုံးပြဲႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေလ ၂၄ ရက္ ၊ ေန႔လည္ သံုးနာရီမွ ညရွစ္နာရီထိ ၀ဏၰသိဒိၶအားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ေဘာလုံးပြဲႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ