ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ

6 months 3 weeks ago
15,593 Hits

ဆုေတာင္းေပးပြဲသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးက်န္းမာေရး အတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းသာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းအရ မပါ၀င္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒   ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။

Subscribe to ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ