ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ

5 months 6 days ago
3,072 Hits

“အဲဒီထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ၅.၇၄ ဧက တစ္ကြက္ကို မယူႏိုင္ပဲနဲ႔ တစ္၀က္ေလာက္ ထပ္စိတ္ခ်င္တာမ်ိဳးေလး၊ နိုင္ငံငယ္ေလး ေတြ သံရုံးေတြလည္းေတာင္းဆိုလာတယ္။

Subscribe to ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ