ေနျပည္ေတာ္

အဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္သမား ၄ဝ ေက်ာ္မွာ  ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ခုတင္ ၂ဝဝ ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ ကုသလ်က္ရွိရာမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ညီညီထြန္းဆိုသူအပါအဝင္ ၃ ဦးမွာ သက္သာသျဖင့္ ေဆး႐ုံမွဆင္း သြားၿပီျဖစ္သည္...

Subscribe to ေနျပည္ေတာ္