ေဒၚေအးႏုစိန္

2 months 2 weeks ago
3,358 Hits

“ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ရခိုင္ကိစၥေတြ အျခားအျခားေသာကိစၥေတြလည္း ပါတယ္ေပါ့ေလ။ ဆုိေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထား မဟုတ္ပါဘူး” ဟု စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔ကဆုိသည္...

Subscribe to ေဒၚေအးႏုစိန္