ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

2 weeks 1 day ago
854 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိျပီး တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေနေၾကာင္း တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr. Wang Yi က ေျ...

Subscribe to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္