ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

4 days 14 hours ago
9,575 Hits

" ဒီစနစ္က စာက်က္မွ စာေမးပြဲေအာင္ၿပီးေတာ႔ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရမယ္႔စနစ္ ျဖစ္ေနေတာ႔ အဲဒီဘက္ကုိပဲ တြန္းတာေပါ့။ မိဘေတြကေစတနာနဲ႔ သားသမီးေတြကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစခ်င္လို႔၊ ဒါေပမယ္႔လည္း သားသမီးေတြရဲ႕တကယ္႔...

Subscribe to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္