ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

12 hours 41 min ago
19,111 Hits

"မီးစက္ဘာညာ ခ်ထားတာလည္း မရိွဘူး။  ကမ္းနားမွာ LED Board ျပမွာလည္း မသိဘူး။ ဦးထြန္းထြန္းေက်ာ္တို႔က အကူအညီေတာင္းလို႔ ခိုင္းလိုက္တာပါ ။ မလြတ္လို႔ ပိတ္လိုက္တာပါ ။

Subscribe to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္