ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး

1 week 2 days ago
679 Hits

"လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က တတ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါက(ျပန္လည္လက္ခံေရးအစီအစဥ္) ေကာင္းတဲ့ကိစၥလည္း ျဖစ္တယ္။

Subscribe to ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး