ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး

1 month 8 hours ago
2,665 Hits

ထို႔ျပင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေဘးသင္႔ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ဆန္၊ ဆီ၊ မာမီးေခါက္ဆြဲေျခာက္ႏွင္႔ အျခားစားနပ္ရိကၡာမ်ားကို သြားေရာက္ကူညီ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔သည္။

Subscribe to ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး