ေဒါက္တာေအးေမာင္

2 days 3 hours ago
806 Hits

“ဟိုေန႔ကေတာ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ခ်ဳပ္ရက္ (ရမန္) ယူခဲ့တယ္။ အခုေနာက္တစ္ေခါက္ ႐ံုးခ်ိန္းမွာ စြဲခ်က္တင္သင့္ မတင္သင့္ကို ေ႐ွ႕ေနေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မွာ ထင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ဆႏၵျပမယ့္ အစီစဥ္ေတြေတာ့ မ႐ွိပါဘူး။...

Subscribe to ေဒါက္တာေအးေမာင္