ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ

1 week 2 days ago
3,759 Hits

အခုေတာ့ ေအးခ်မ္းပါျပီ၊ ကုိယ့္နိင္ငံသား ျဖစ္ေနရင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနတဲ႔ လူမ်ဳိးျခားပဲျဖစ္ျဖစ္ အေႏွာင့္ယွက္မေပးသင့္ဘူး ။

Subscribe to ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ