ေထာပတ္ေပါက္ေပါက္

2 months 5 days ago
3,361 Hits

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္ Scranton တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ေထာပတ္ေပါက္ေပါက္မွာ ဓါတ္တိုးဆန္႔က်င္မႈေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္

Subscribe to ေထာပတ္ေပါက္ေပါက္