ေထာပတ္ေပါက္ေပါက္

1 week 3 days ago
3,240 Hits

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္ Scranton တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ေထာပတ္ေပါက္ေပါက္မွာ ဓါတ္တိုးဆန္႔က်င္မႈေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္

Subscribe to ေထာပတ္ေပါက္ေပါက္