ေထာက္ႀကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔

 ေထာက္ႀကန္႔မွ ပဲခူးသို႔ သြားမည့္ ပဲခူးဟိုင္းလပ္ယာဥ္မွာ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ ေထာက္ႀကန္႔ျမိဳ႕ ေရွာင္လမ္းထိပ္ အေရာက္ တိုက္ေရာ့ျပဳတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာမွ လာသည့္ ပဲခူး၊ ေညာင္ေလးပင္ မီနီဘတ္စ္ယာဥ္ႏွင့္...

Subscribe to ေထာက္ႀကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔