ေထာက္ပံ႔ေရးရန္ပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

8 months 1 week ago
2,318 Hits

ရခိုင္အမ်ဳိးသားအသင္းခ်ဳပ္က စီစဥ္က်င္းပမည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ဟာသမ်က္လွည့္ပညာ႐ွင္ Mr. Top ႏွင့္သားျဖစ္သူ Harry တို႔အပါအဝင္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Subscribe to ေထာက္ပံ႔ေရးရန္ပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ