ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသူ

2 months 1 day ago
2,387 Hits

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ားကို ဝါးနက္ေခ်ာင္း လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆက္ေျပာသည္။

Subscribe to ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသူ