ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ မကၠာၿမိဳ႕

1 week 3 days ago
13,306 Hits

ျပည္ပအေျခစိုက္သတင္းဌာနတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟုဆိုသူ Elias Abulkalaam Jamaledden ဆိုသူ၏ သတင္းအား ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္က အင္တာနက္သတင္း၌ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားျပည္ပသတင္းဌာန ၂ ခုမွလည္း...

Subscribe to ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ မကၠာၿမိဳ႕