ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

3 weeks 4 days ago
3,730 Hits

“ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကဟာ အရမ္းနိမ့္က်လာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ခုနွစ္ကစျပီး က်ြန္ေတာ္ တို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာက တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာပါတယ္။ ၂၀၁၆မွာ ေနွးေကြးလာပါတယ္။

Subscribe to ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း