ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

1 month 1 week ago
5,374 Hits

“ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Higher Perches ၁၀ႏွစ္၊ ၁၅ႏွစ္တို႔နဲ႔ ေရာင္းလည္း သိပ္မ၀ယ္ၾကဘူး။ ၀ယ္လိုအားနည္းေနတယ္” ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

Subscribe to ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း