ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး

1 week 1 day ago
2,927 Hits

ယင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈဒဏ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ အထပ္ျမင့္ေနထိုင္သူမ်ားကပါ သိသာစြာ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

Subscribe to ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး