ဧရာဝတီျမစ္ေရ

9 months 2 days ago
1 Hit

"ဒီတစ္ေခါက္ေက်ာင္းေတြပိတ္ရတာမ်ားတယ္။ အရင္တစ္ၾကိမ္က ေက်ာင္း ၁၀၀ ေလာက္ပဲပိတ္ခဲ့ရတယ္။ အခုကေတာ့ ၁၇၄ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ရတယ္။ လက္ရွိ ၆ ေက်ာင္းေလာက္ပဲ ျပန္ဖြင့္ႏိုင္ေသးတယ္။   ေရကေတာ့ ျပန္က်ေနပါတယ္။"

Subscribe to ဧရာဝတီျမစ္ေရ