ဦးျမင့္ေသာင္း

1 month 3 weeks ago
5,576 Hits

"ေသာက္သံုးေရကန္ဆိုတာ ကန္ေတာ္ႀကီးတို႔အင္းယားကန္တို႔လို ဒီအပန္းေျဖဧရိယာမဟုတ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြးျမင့္မားဖို႔အတြက္ အစဥ္တစိုက္္ဆက္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ႔ စီစစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္...

Subscribe to ဦးျမင့္ေသာင္း