ဦးေမာင္ေမာင္ဦး

7 months 2 weeks ago
1 Hit

" ေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႔ၿပီးေနၿပီ၊ လူငယ္ေတြလည္း စုေဆာင္းၿပီးသြားၿပီ။ ဒီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ဗဟို ေကာ္မရွင္ရယ္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ေတြက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ဥကၠ႒ေတြ အတြင္းေရးမွဴး ေတြရယ္ ေတ...

Subscribe to ဦးေမာင္ေမာင္ဦး