ဦးေဇာ္ေဌး

1 month 3 weeks ago
27,053 Hits

ရဲစခန္းကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္အဖမ္းခံခဲ့သည့္ ေက်ာ္ေဇာ (ခ) ေက်ာ္ေဇာဟန္၊ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ) သားႀကီးႏွင့္ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (ခ)ေအာင္ေလးတို႔ ၃ ဦးစလုံးကို တရား႐ုံးကေန ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ဦးေဇာ္ေဌး