ဦးေက်ာ္ေဇယ်

6 months 1 week ago
1 Hit

"လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာ လံုး၀မရိွဘူး။အဲ့ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ဘယ္လိုအက်ဳိး ခံစားခြင့္ရိွလဲဆိုတာကို ဒီတစ္ခါျပန္စမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ   ေမးခြန္းေမးသြားမွာပါ"

Subscribe to ဦးေက်ာ္ေဇယ်