Shop.com.mm

ဦးဥာဏ္၀င္း

5 days 5 hours ago
1 Hit

ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးဥာဏ္၀င္းအား  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၃ ဦး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ) ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။...

Subscribe to ဦးဥာဏ္၀င္း