ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ

3 months 3 weeks ago
1 Hit

ကဆုန္႔ေက်းရြာအနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ယေန႔ထိ ထိတ္လန္႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

Subscribe to ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ