ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ

5 months 1 week ago
2,372 Hits

“ ေကအုိင္အုိက ႏုိင္ငံတကာ စစ္ဥပေဒအတုိင္း သံု႔ပန္းေတြ ဒဏ္ရာရရင္ ေဆးကုသေပးတာပါ၊ အသက္ရွင္သူ ေတြကုိ ျပန္လႊတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ စစ္ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာတာ ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္သား စစ္သံု႔ပန္း ၃ ဦးကုိ ေခၚယူနုိင္ခဲ့...

Subscribe to ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ