ဦးရဲလြင္

2 months 1 week ago
7,741 Hits

ဦးရဲလြင္ ကြယ္လြန္ခဲ႔တာေၾကာင့္ သူ တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ ပန္းရဲ႕လမ္းအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ခဏ ရပ္ဆိုင္းထားမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွသာ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္စႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္လုိ႔ အဖြဲ႕သားေတြက ေျ...

Subscribe to ဦးရဲလြင္