ဦးမင္းသူ

2 months 1 week ago
1 Hit

“အဓိကကေတာ့ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ နစ္နာတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတြက္ေပါ့ေလ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒလည္းရွိျပီးသားေပါ့ေလ။ အဲ့ေတာ့သိမ္းဆည္းေျမမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာ္ေၾကးရရွိေအာင္...

Subscribe to ဦးမင္းသူ