ဦးဘုန္းႏိုင္ေဇာ္

11 months 2 weeks ago
3,822 Hits

“ထိုင္းက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဖိတ္ထားတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ အခုၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ နည္းျပကေတာ့ ဂတ္ဆီဇီကိုပဲ ခန္႔အပ္ဖို႔ လ်ာထားပါတယ္။ ယူ-၂၃ အသင္းကိုေတာ့ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ္းအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ဖ...

Subscribe to ဦးဘုန္းႏိုင္ေဇာ္