ဦးထင္ေက်ာ္

1 year 7 months ago
7,826 Hits

ကေလးၿမိဳ႕ခံမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕အတြက္ ၀ိုင္္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Subscribe to ဦးထင္ေက်ာ္