ဦးညီရမ္း

1 week 4 days ago
6,186 Hits

မွန္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းျပီးမွ ျပန္ခိုင္းလိုက္ပါျပီ။ အတိအက်ကေတာ့ က်ြန္ေတာ္လည္း မသိရေသးပါဘူး။

Subscribe to ဦးညီရမ္း