ဦးညီရန္း

2 months 3 weeks ago
2,620 Hits

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔ မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ဦးညီရန္း